AKTUALITY

Společnost
DK mont a.s.

je největším výrobcem kovového příslušenství k sádrokartonovým konstrukcím v České republice i ve Střední Evropě s tradicí již od roku 1995.

Posláním společnosti DK mont a.s. je usnadňovat montáž sádrokartonových konstrukcí prostřednictvím inovativních výrobků nejvyšší kvality, které jsou oceňovány nejen předními českými distributory, ale systém PROFIFIX® je symbol kvality za férové ceny ve většině zemí kontinentální Evropy.

Obecné informace ke zpracování osobních údajů DK mont a.s.

Společnost DK mont a.s. si je plně vědoma významu ochrany dat a vzala na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním a zejména ochranou osobních údajů. Veškeré organizační a bezpečnostní opatření společnosti jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - GDPR.

V případě dotazu ohledně zpracování osobních údajů nás neváhejte kontaktovat elektronickou poštou na info@dkmont.cz
nebo telefonicky na 583 484 400.

CERTIFIKACE

ČSN EN ISO 9001:2016  ČSN EN ISO/IEC 27001:2014
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN EN ISO 9001:2016  ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 Stávající ocenění Bisnode 2017 bude vložen na konec stránky.
ČSN EN ISO/IEC 27001:2014

PROJEKTY EU

OP TAK Úspory energie I. Výzva

Č. projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0002103
Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti DK mont a.s. - 1. projekt

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti stávajícího provozu společnosti, potažmo pak výrobního procesu výroby závěsných a kotvících prvků a sádrokartonových profilů určených k montáži sádrokartonů společnosti DK mont a.s., a to díky realizaci úsporných energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k nahrazení 3 ks stávajících energeticky náročných výstředníkových lisů za 3 ks nových, moderních a energeticky úsporných výstředníkových lisů včetně příslušenství.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
eu-projekt.png

OP TAK Úspory energie I. Výzva

Č. projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0002104
Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti DK mont a.s. - 2. projekt

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti stávajícího provozu společnosti, potažmo pak výrobního procesu výroby závěsných a kotvících prvků a sádrokartonových profilů určených k montáži sádrokartonů společnosti DK mont a.s., a to díky realizaci úsporných energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k nahrazení 3 ks stávajících energeticky náročných výstředníkových lisů za 3 ks nových, moderních a energeticky úsporných výstředníkových lisů včetně příslušenství.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
eu-projekt.png

OP TAK Úspory energie I. Výzva

Č. projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0002105
Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti DK mont a.s. - 3. projekt

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti stávajícího provozu společnosti, potažmo pak výrobního procesu výroby závěsných a kotvících prvků a sádrokartonových profilů určených k montáži sádrokartonů společnosti DK mont a.s., a to díky realizaci úsporných energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k nahrazení 3 ks stávajících energeticky náročných výstředníkových lisů za 3 ks nových, moderních a energeticky úsporných výstředníkových lisů včetně příslušenství.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
eu-projekt.png

OP PIK Úspory energie V. Výzva

Č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021245
Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti DK mont a.s.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti DK mont a.s., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 3 ks energeticky náročných kompresorů a k náhradě 2 ks energeticky náročných výstředníkových lisů v rámci výrobního procesu souvisejícího s výrobou závěsných a kotvících prvků a sádrokartonových profilů určených k montáži sádrokartonů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
cz_ro_b_c.png

OP PIK ITI Olomouc Technologie I. výzva

Č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_117/0011894
Název projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti DK mont s.r.o. pořízením nových technologických zařízení.

Cílem projektu je pořízení nových technologických zařízení vedoucí k vyšší úrovni inovace a vlastností produktového portfolia.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
cz_ro_b_c.png

OP PIK Technologie VII. výzva

Č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0012945
Název projektu: Zvýšení stupně automatizace a digitalizace ve společnosti DK mont.

Cílem projektu je růst konkurenceschopnosti společnosti DK mont realizací další fáze digitální transformace.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
cz_ro_b_c.png

OP PIK Výzva I. programu podpory NEMOVITOSTI pro integrované územní investice (ITI Olomoucké aglomerace)

Č. projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/17_118/0014547
Název projektu: 3. část rekonstrukce a přístavby areálu firmy DK mont

Hlavním cílem projektu je vybudování a další rozšíření výrobních, skladovacích a administrativních kapacit ve společnosti DK mont a.s., kdy v rámci projektu dojde k demolici 3 stávajících technicky nevyhovujících objektů typu brownfield a k rekonstrukci 2 stávajících technicky nevyhovujících zemědělských objektů a k jejich přístavbě, čímž budou zmodernizovány a rozšířeny výrobní, skladovací a administrativní prostory.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
cz_ro_b_c.png

OP PIK Výzva II. programu podpory NEMOVITOSTI pro integrované územní investice (ITI Olomoucké aglomerace)

Č. projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_257/0019221
Název projektu: 2. část rekonstrukce a přístavby areálu firmy DK mont

Hlavním cílem projektu je vybudování a další rozšíření provozních prostor ve společnosti DK mont a.s., kdy v rámci projektu dojde k demolici 1 stávajícího technicky nevyhovujících objektu typu brownfield a k rekonstrukci 2 stávajících technicky nevyhovujících zemědělských objektů a k jejich přístavbě, čímž budou zmodernizovány a rozšířeny výrobní a skladovací prostory. V rámci projektu dojde také k vybudování inženýrských sítí a účelových komunikací.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
cz_ro_b_c.png

OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023994
Název projektu: Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti DK mont a.s.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti DK mont a.s., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 3 ks energeticky náročných výstředníkových lisů v rámci výrobního procesu souvisejícího s výrobou závěsných a kotvících prvků a sádrokartonových profilů určených k montáži sádrokartonů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
cz_ro_b_c.png

OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025005
Název projektu: Soubor energetických opatření ve společnosti DK mont a.s.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozu a výrobního procesu společnosti DK mont a.s., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných výstředníkových lisů a díky realizaci opatření na modernizaci a rekonstrukci rozvodů tepla v budovách za účelem zvýšení účinnosti, kdy dojde k náhradě energeticky málo účinného kotle na pevná paliva za 2 moderní plynové kondenzační kotle s vyšší energetickou účinností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
cz_ro_b_c.png

OP PIK Výzva VI. programu podpory Inovační vouchery

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025857
Název projektu: Realizace zkoušek vybraných povrchových úprav stavebních výrobků

Hlavním cílem projektu je provedení urychlených korozních zkoušek vybraných povrchových úprav stavebních prvků pro prostředí se stupněm korozní agresivity až do C5. Zkoušky budou provedeny v akreditované laboratoři.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
cz_ro_b_c.png

OP PIK Výzva VI. programu podpory Inovační vouchery

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0026020
Název projektu: Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti uzávěrů

Hlavním cílem projektu je zabezpečení zkoušek požární odolnosti podle platných evropských norem u nových prototypů požárních uzávěrů s cílem dosažení požární odolnosti min. EI 60 a vyšší. Nové prototypy požárních uzávěrů musí také zároveň splňovat platné normy kouřotěsnosti. Zkoušky budou provedeny v akreditované laboratoři.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
cz_ro_b_c.png

OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025529
Název projektu: Realizace úsporných technologických opatření ve společnosti DK mont a.s.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti DK mont a.s., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 1 ks energeticky náročné ohýbačky drátu a k náhradě 1 ks energeticky náročného výstředníkového lisu v rámci výrobního procesu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
cz_ro_b_c.png

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - V. výzva - Digitální podnik

Č. projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027538
Název projektu: Digitální transformace v podniku DK mont a.s.

Cílem projektu je pořízení manipulační a balicí techniky za účelem zefektivnění manipulace s vyrobenými kovovými výlisky.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
cz_ro_b_c.png

Národní plán obnovy - NPO FVE I. výzva

Č. projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000240
Název projektu: Vybudování FVE o výkonu 600,3 kWp v areálu společnosti DK mont a.s.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny bez akumulace sloužící především pro vlastní spotřebu. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
eu-nextgeneration.jpg

KARIÉRA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Vaše žádosti o uvedená pracovní místa prosím zasílejte na mail:
personalistika@dkmont.cz

OBSLUHA NC A KONVENKČNÍCH STROJŮ

- obsluha a programování NC brusky pro velké díly
- obsluha konvenčních obráběcích strojů (soustruh, bruska, frézka)

Požadujeme:
- vyučen v oboru
- zkušenosti v oblasti obrábění (příp. programování) na obráběcích strojích

Nabízíme:
- zajímavé platové ohodnocení.

Vaše žádosti o uvedené pracovní místa prosím zasílejte na e-mail:
personalistika@dkmont.cz

KONTAKTY DK mont a.s.

hot line +420 602 484 401

Pavlína Fialkováobjednávkyobchod@dkmont.cz
tel.: +420 725 585 358
Petr Matoušekobchodní zástupce - ČECHYmatousek@dkmont.cz
tel.: +420 737 970 232
obchodní zastoupení regionu
Michal Pupíkobchodní zástupce - MORAVApupik@dkmont.cz
tel.: +420 776 131 680
obchodní zastoupení regionu
Martin LeibnerAsistent obchodupodpora@dkmont.cz
tel.: +420 704 607 542

DK mont a.s.
Újezd 86, 789 85 Mohelnice

IČ: 26867133, DIČ: CZ26867133
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11048.

KB: 35-5807250257/0100
CZ4501000000356597430237

info@dkmont.cz
DK mont a.s., Újezd 86, 789 85 Mohelnice