Úprava adresy společnosti

V rámci reorganizace parcelních čísel areálu společnosti je od 17.3.2023 upravena i adresa společnosti 

DK mont a.s.
Újezd 86
789 85 Mohelnice